انجام پروژه های پرزی در علی آباد کتول

در فاصله 40 کیلومتری شمال شرق گرگان قرار دارد. علی آباد کتول یک شهر چهار فصل است. جاهای دیدنی آبشار کبودوال یکی از معروف ترین آبشارهای ایران است. آبشار چلی که در نزدیکی روستایی با همین نام قرار دارد. آبشار آلامن در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد. بناهای تاریخی و مذهبی تپه باستانی […]